Skip to the content

Daginstitution

Daginstitution


Gentofte Musikskole tilbyder rytmik til daginstitutionerne i Gentofte Kommune. Rytmikken vil foregå i jeres institution - vores lærer kommer ud til jer.

I rytmikundervisningen vil børnenes musikalitet, sanser, sprog, motorik, fantasi og sociale kompetencer blive trænet og udviklet. Aktiviteterne støtter op om de fleste af de pædagogiske læreplaners seks temaer. Indholdet i undervisningen vil bestå af sang, leg, megen bevægelse/motorisk træning samt sammenspil alt efter institutionens muligheder (et lille lager af rørtrommer, pentatone marimbaer, rytmekasser og evt. lidt rytmeinstrumenter vil være ideelt). Vores lærer medbringer selv andre relevante redskaber. Der vil blive arbejdet med musikkens grundbegreber såsom rytme og puls og det forventes, at de voksne deltager aktivt i aktiviteterne.

Vores tilbud består af et tremåneders forløb (11 gange), hvor vores lærer kommer ud til jer én gang om ugen. Der kan være op til 12 børn på et hold ledsaget af højst 4 af jeres egne voksne. Det er vigtigt, at det er de samme børn og voksne, der deltager på holdene hver gang.

Rent praktisk er det nødvendigt, at I har et lokale, hvor undervisningen kan foregå - et lokale med god plads til at bevæge sig - og gerne tomt, idet møbler m.m. kan virke forstyrrende for børnene. Hvis I ikke har lokale selv, kan vi muligvis tilbyde jer, at undervisningen foregår på Kulturskolerne.

Som nævnt foreslår vi, at forløbet kører én gang ugentligt i tre måneder. Der kan minimum bestilles 1½ times undervisning pr. gang, som kan opdeles efter individuelle ønsker og behov - f.eks. 3 x 30 minutter eller 2 x 45 minutter. 30 minutter er ofte nok til vuggestuebørn (alt efter gruppen) men for kort tid til børnehavebørn. I forhold til vuggestuebørn vil det være mest hensigtsmæssigt med forløb til aldersgruppen 1½ - 2 år og opefter. De helt små børns specifikke behov varetages bedst i forældre/børnerytmikgrupper.

Hvis I har andre ønsker, er I velkomne til at kontakte os, så kan vi evt. give jer et alternativt tilbud.

Hvornår: Undervisningen kan placeres på alle hverdage i tidsrummet 9.00 - 11.30 eller 12.00 - 14.00. Hvert forløb har 11 undervisningsgange.

Pris:  kr. 6375,-

Hvordan kommer vi videre: Kontakt Musikskolens kontor på tlf.  3998 5080 eller e-mail: musikskolen@gentofte.dk
 

Tilmeld