Skip to main content Skip to footer

Hvorfor BESKÆFTIGE SIG MED MUSIK?

Musik beriger menneskers liv, og det at skabe musik sammen med andre nedbryder grænser og opbygger fællesskaber.

Musik er med til at forme os som mennesker, og musikkens sprog taler til alle på en særlig måde og giver mulighed for, at vi kan udtrykke os.

Hvad sker der hos os i Gentofte Musikskole?

​I Gentofte Musikskole lærer elever i alderen 0-25 år at beskæftige sig med musik på mange forskellige måder.

Vores højt kvalificerede lærere sikrer en musikalsk udvikling i læringsforløb, der tilpasses elevens kompetencer. Læreren fungerer som musikalsk mentor og undervisningens mål og indhold fastlægges i dialog med eleven. Vi skaber mulighed for, at eleven kan udvikle sit potentiale optimalt og for de talentfulde og særligt motiverede er der tilbud om et talentudviklingsprogram, som evt. kan lede i retning af en professionel musikkarriere.

Som en del af et forpligtende musikalsk fællesskab får eleven berigende oplevelser på rytmik- og sammenspilshold, i kor og bands, ved koncerter, festivaler, stævner og andre spændende projekter. Udover den musikalske og kreative udvikling understøtter undervisningen bl. a. fordybelse, koncentration, samarbejds- og performancekompetencer.

Det lyder alt sammen meget seriøst, og det er det også! Men i bund og grund handler det for os i Gentofte Musikskole om, at eleverne lærer at synge og spille en masse musik – bliver gode til det og samtidig har det sjovt sammen med andre musikglade børn, unge og engagerede voksne.

Vores vision

Gentofte Musikskole vil være en attraktiv, synlig og markant medspiller i Gentofte Kommunes kulturliv.

En skole, hvor

  • eleverne opbygger identitetsskabende fællesskaber, og oplever undervisning og aktiviteter, som giver musikalsk udvikling, sociale og personlige kompetencer, glæde og almen dannelse
  • alle møder høj faglighed og engagement
  • åbenhed og fleksibilitet præger mødet med omverdenen
Ulla Clausen, Kulturskoleleder

Ulla Clausen

Kulturskoleleder

E-mail: ulc@gentofte.dk

Tlf.: 39985080

Er uddannet cand. mag. i musikvidenskab og datalogi samt har diplomuddannelse i ledelse og har desuden en uddannelse som tegnefilmsskuespiller. Hun startede i Musikskolen som lærer i 1989, hvor hun henover en årrække underviste i babyrytmik, rytmik for 0. klasse, workshop, musikkarrusel, sang, kor, rytmisk sammenspil og keyboard. Ulla har været musikskoleleder siden 1999 og siden 2007 også varetaget den daglige ledelse af Kulturskolerne.

Lars Henning Kaptain

Souschef i Musikskolen

E-mail: lahj@gentofte.dk

Tlf.: 39985080

Er konservatorieuddannet guitarist og har undervist i Musikskolen siden 1988 og fra 2005 souschef i Musikskolen

Tine Theilmann

Administrativ medarbejder

E-mail: tth@gentofte.dk

Tlf.: 39985080

Er konservatorieuddannet musiklærer med sang og kor-/ensembleledelse, bachelor i dansk og datamatik samt merkonom. Har være ansat siden 1997

Anne Marie Vincent

Administrativ medarbejder

E-mail: amvi@gentofte.dk

Tlf.: 39985080

Er uddannet folkeskolelærer samt bachelor i musikvidenskab og "kultur og medier". Underviser desuden i Musikskolen i fagene babyrytmik, hverdagsrytmik, daginstitutionsrytmik og sang. Har været ansat siden 2004

Den selvejende institution Gentofte Musikskole

Gentofte Musikskole er en selvejende institution stiftet i 1988 med en forældrevalgt bestyrelse. Hvert år i november måned afholdes der forældrevalgmøde, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen. Der indkaldes til mødet via Musikskolens nyhedsbrev GM-nyt samt med annonce i Villabyerne.

Gentofte Musikskoles formål er beskrevet i vedtægterne:

  • At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig fritidsinteresse.
  • At fremme musiklivet i Gentofte Kommune

Vi opfylder formålene ved at tilbyde alle tænkelige former for musikundervisning til store og små. Der er hold- og eneundervisning i dagligdagen og i løbet af sæsonen en lang række koncerter og projekter. Desuden optræder vores elever jævnligt "på bestilling" fra kommunen, andre kulturinstitutioner og skoler samt øvrige samarbejdspartnere. Vi arbejder hele tiden med udvikling af tilbuddene, så de imødekommer brugernes ønsker og behov samt de strømninger, der er i såvel amatørmusiklivet som det professionelle musikliv.

Finansieringen af Musikskolens aktiviteter sker med tilskud fra Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen samt med brugerbetaling. Cvr.nr. 19692930

Bestyrelsesarbejdet er ikke omfattende og tæller 4 - 5 møder om året. Vi har altid brug for nye bestyrelsesmedlemmer, der har lyst til at engagere sig i og have indflydelse på Musikskolens udvikling, så hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsesvalget, er du velkommen til at henvende dig til Musikskolens formand via kontoret.

Bestyrelsen

Morten Rask Madsen, forældrerepræsentant, formand
Anders Wind, forældrerepræsentant, næstformand
Helle Palshof, forældrerepræsentant

Line Esbjørn, forældrerepræsentant, suppleant
Olga Lipinskaya, forældrerepræsentant, suppleant

Ellen Maria Brunbjerg Eriksen, elevrepræsentant
vakant, elevrepræsentant, suppleant

Christina Wex, repræsentant for Gentofte Kommune

Alexander Kraglund, lærerrepræsentant
Cecillie Hyldgaard, lærerepræsentant, suppleant

KRITISKE REVISORER

Henrik Sevaldsen, kritisk revisor
Kritisk revisor, vakant

kritisk revisor suppleant
kritisk revisor suppleant