Skip to main content Skip to footer

Velkommen til Kulturpakker

- et tilbud til daginstitutioner og skoler i Gentofte Kommune

Hvad er Kulturpakkerne?
Kulturpakkerne er et tilbud til børn og unge i Gentofte.

Kulturpakkerne udbydes én gang årligt til alle daginstitutioner og skoler i Gentofte Kommune. Herefter ønsker pædagoger og lærere de kulturpakke-forløb, de mener passer bedst til børnegruppe, læringsmål, pædagogiske planer og kulturel nysgerrighed. Igennem de tildelte kulturpakker oplever børnegrupper og skoleklasser herefter kunst og kultur af højt niveau ”på egen krop”.

I 2022 deltog ca. 8.000 af Gentoftes børn og unge i alderen 0 til 17 år i en eller flere kulturpakker.

Tanken bag
Kernen i Kulturpakkerne er, at lade børn og unge møde kunst og kunstnere af højeste kvalitet gennem aktiviteter i et trygt og glædesfyldt rum. At give børn og unge oplevelser med kunst, der rykker. For det er det, god kunst og kultur kan: Rykke grænser, åbne perspektiver og give oplevelser med betydning.

I Kulturpakkerne opdager alle, hvad de selv kan. Og hvad de kan skabe i fællesskab. Her udvikles kompetencer og evnen til at arbejde kreativt og tænke i nye baner. Her handler det om glæden ved at udtrykke sig, troen på egen kreativitet, lysten til at samarbejde og nysgerrighed på verden. Børn og unge møder i Kulturpakkerne de klassiske kunstarter som teater, musik, billedkunst, litteratur og dans. De møder kulturarv og naturfag på nye måder. Og de møder nye digitale teknologier og designprocesser.

Pakkerne er udviklet af Kulturskolerne i samarbejde med både de kunstnere og formidlere som står for at afholde kulturpakkeworkshops, og i tæt dialog med Gentoftes dagtilbud og skoler. De professionelle kunstnere og formidlere, som guider børnene igennem den skabende proces inden for musik, billedkunst, arkitektur, design, dans, drama og lokal kulturarv, er nøje udvalgte.

Kulturpakkerne understøtter de pædagogiske læreplaner for de mindste børn, som Gentofte Kommune har udarbejdet med udgangspunkt i børnevisionen ”Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden”.

I skolernes hverdag er Kulturpakkerne også et etableret og værdsat supplement. Kunsten, kulturen og de kreative arbejdsformer giver nye indsigter og vinkler på verden. Det giver bl.a. nye input til læringen i de mere traditionelle skolefag. På den måde understøtter Kulturpakkerne Gentoftes vision for skolerne ”Læring uden grænser”.

Kulturpakker Persondatapolitik læs her