Skip to the content

Sanglopperne

Sanglopperne (1. - 2. klasse)

Sanglopperne er korundervisning for børn i 1. - 2. klasse og ligger i forlængelse af vores rytmikundervisning i 0.klasserne og er for de børn, som gerne vil synge meget og også bevæge sig lidt. I Sanglopperne synger vi sjove og gode sange og vi arbejder både med stemme og krop. Koret oprettes ved min. 10 tilmeldte elever. En fast del af sangloppe-undervisningen er vores to StoreKor dage, som ligger en lørdag i efteråret, og en lørdag i foråret. Her mødes alle Musikskolens sanglopper og synger sammen. Det er en super god dag fuld af sang, der afsluttes med en minikoncert for forældrene. 
 
Som nævnt er der StoreKordag i løbet af året. Derudover kan der være en julekoncert i november/december, luciaoptog i december, fælleskoncert i foråret samt en afslutningskoncert ved sæsonens afslutning. Det er altid skægt at optræde med koret og vise familie og venner, hvad man har lært, og det er vigtigt, at alle sanglopper kommer til arrangementerne, da hvert barn har en vigtig betydning for helheden. Så vidt muligt annonceres koncerterne i kalenderen på hjemmesiden og via speedadmin.
 
Praktisk 
Sangloppeundervisningen ligger ofte i GFO-tiden, og det er derfor vigtigt, at I hjælper jeres barn med at huske, at der er undervisning. Det er forældrernes ansvar at børnene møder til tiden og deltager, men mange steder er GFOen behjælpelig med at sende børnene over til undervisningen. Musikskolen informerer GFOen om, hvilke børn der deltager på Sanglopperne, men det er også en god idé, at I som forældre informerer GFOen om jeres barns undervisningstidspunkt. Hvis barnet ikke kan deltage i undervisningen, skal der meldes afbud til musiklæreren. Alle sanglopper får en mappe til noder. Det er vigtig at mappen kommer med til undervisningen hver gang.

Sæson 2023/2024
Vi forventer, at der i den kommende sæson er Sanglopperne på:
Dyssegårdsskolen fredag
Gentofte Skole: onsdag
Maglegårdsskolen: Mandag 
Munkegårdsskolen: Torsdag 
Tjørnegårdsskolen: Tirsdag 

Bemærk at dag, tidspunkt og underviser kan ændres.

Priser sæson 2023 / 2024
Pris: kr. 2115,- fordelt på 3 rater á kr. 705,-
Pris hvis eleven også går til eneundervisning: kr. 1422,- fordelt på 3 rater á kr. 474,-

Prøveperiode:
Musikskolen har ikke enkelte prøvegange, men en prøveperiode. Læs venligst om vores prøveperiode på hjemmesiden under ”det med småt”.

Tilmelding: kan ske HER.

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld