Skip to main content Skip to footer

Hop, spil og ballade - for 4 og 5 årige

Til Hop, spil og ballade laver vi sjove aldersvarende aktiviteter, der stimulerer og udvikler børnenes musikalitet. Grundelementet i undervisningen er musik, men udtryksformen henter inspiration fra rytmik, stomp, gymnastik, drama og dans.

Vi leger, danser, synger, griner, leger med bolde, mini-stomper og spiller på instrumenter som trommer, xylofoner og små percussion-instrumenter. Vi leger med forskellige musikrelaterede redskaber, og vi bruger vores store fantasi til at lave små musikalske fortællinger. Gennem legene lærer vi om musikalske elementer som dynamik, puls, tempo og klange. Bemærk, at der ikke er tale om eneundervisning på instrumenterne.
Vi arbejder med at skabe en tryg undervisningssituation, så børnene får lyst og mod til at udtrykke sig ekspressivt/musikalsk i gruppen. Vi veksler mellem at sidde i rundkreds og synge/spille/lege og bevæge os på gulvet.

Forældrene deltager ikke
På Hop, spil og ballade deltager forældrene ikke. Herved opstår der et "børne-rum" med plads til det store børnehavebarns fantasi og kreativitet.
Forældrene har mulighed for at vente i stueetagen i Hovedbygningen.

Hop, Spil og Ballade for børn født 2018 og 2019: Mandag kl. 16.00 - 16.45 på Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8 i Hellerup

Hop, Spil og Ballade for børn født 2018 og 2019: Lørdag kl. 11.10 - 11.55 på Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8 i Hellerup

Tilmelding
Kan ske her HER.

Prøveperiode:
Musikskolen har ikke enkelte prøvegange, men en prøveperiode. Læs venligst om vores prøveperiode på hjemmesiden under ”det med småt”.


Pris : kr. 2445,- fordelt på 3 rater af kr. 815,-


Lærere

  • Karen Tholund Strande