Skip to the content

Lørdagsrytmik

Lørdagsrytmik

Til rytmik laver vi aktiviteter, der stimulerer og videreudvikler børnenes musikalitet.
Vi synger, danser, leger, griner, spiller og bevæger os. Vi veksler mellem at sidde i rundkreds og synge/spille/lege og bevæge os på gulvet. Vi leger med rasleæg, risposer, mini percussioninstrumenter, tørklæder, trommer, faldskærm, tæpper, sæbebobler m.v. Musiklæreren synger og spiller også nogle gange xylofon, klaver eller guitar til. Hverken børn eller forældre behøver særlige musikalske forudsætninger for at deltage.
 
Forældrene deltager aktivt i undervisningen, og vi anbefaler at børnene så vidt muligt deltager med den samme person hver gang. Der deltager kun én forældre/voksen pr. barn. Det er desværre ikke muligt at tage søskende med til rytmik, da det er vores erfaring at dette skaber for meget uro. Holdene er så vidt muligt inddelt efter børnenes alder, men det sker at læreren skønner, at et barn vil passe bedre ind på et andet hold.
 
Vi sammensætter holdene endeligt efter de tilmeldte børns alder, når vi har modtaget tilmeldingerne.

Sæson 2020/2021 
Hold 2 for børn født 2018: Lørdag 9.45 - 10.30 på Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8 i Hellerup

Hold 3 for børn født 2017: Lørdag kl. 10.35 - 11.20 på Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8 i Hellerup

Der er ikke lørdagrytmik for børn født 2019. Der er et hverdagshold for børn født i 2019.

Bemærk at tidspunktet kan ændres en smule. I får endelig besked om tid og sted primo juli måned.
Pris : kr. 2169,- fordelt på 3 rater af kr. 723,-
 
Musikskolen har også et Hop, Spil og Ballade hold om lørdagen for børn født i 2016 og 2015. 
Du kan læse mere om Hop, Spil og Ballade under "Børn 1 - 5 år".

Lørdagslærer: Katalin Willumsen


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld