Skip to main content Skip to footer

Tilmelding

Nye elever kan tilmeldes igennem hele år.

24. maj har vi dog en tilmeldingsfrist i forhold til planlægning af næste sæson 2023/2024.

Vi kan desværre ikke garantere alle nye elever, som er tilmeldt inden for tilmeldingsfristen, en plads.

Nye elever tilmeldt efter tilmeldingsfristen og i løbet af sæsonen vil blive optaget på ventelisten, hvis der ikke er ledige pladser.

Ønsker du at tilmelde fag/hold i indeværende sæson, så kontakt os på musikskolen@gentofte.dk. 

Er der ledige pladser, vil man blive optaget til undervisning. Hvis ikke der er ledige pladser kommer man på venteliste.

Tilmeldingen gælder for én sæson ad gangen. Enkelte hold kan evt. have kortere sæson.

Aktive elever og elever på ventelisten har mulighed for at gentilmelde sig næste sæson.

Der sendes email ud til alle aktive elever og elever på venteliste senest ultimo marts. I denne oplyses fristen for gentilmeldingen. Overholdes denne frist ikke, mister eleven sin prioritering som aktiv eller venteliste elev.

Gentilmeldes eleven ikke, vil eleven være udmeldt ved sæsonens afslutning
Alle gentilmeldte aktive elever, elever på ventelisten og nye elever optages efter følgende prioritering:

1. Aktive elever der gerne vil fortsætte på deres fag
2. Aktive elever der ønsker at skifte fag eller musikskolelærer
3. Elever fra ventelisten
4. Nye elever

Kun elever med prioritering 1 er garanteret en plads. Prioritering 2, 3 og 4 optages på ledige pladser i den rækkefølge, som vi har modtaget gen-/tilmeldingerne
Alle elever med gen-/tilmeldinger inden for fristerne i foråret vil få besked pr. email ca. 1. juli med hensyn til den næste sæson.

Husk at læse vores regler under "Det med småt"


Du skal ved tilmeldingen oplyse os cpr.nr., adresse, email og telefonnr.


​Du kan her læse vores Persondatapolitik

Start tilmeldingen