Skip to the content
7
september
Elever; covid-19 og anden sygdom
Vi henstiller til, at elever, som er syge eller bare småsløje, ikke møder frem til undervisning. 

Hvis eleven har symptomer på Covid-19, skal eleven have en henvisning til test via egen læge. Mens eleven venter på svar på testen, skal eleven ikke komme til undervisning. Man må først komme til undervisning når man har været symptomfri i 48 timer, eller 7 dage efter den positive test hvis man ikke har haft symptomer. Hvis man er nær kontakt til en person, der er smittet med covid-19, skal man ligeledes kontakte egen læge. 

Læs mere

28
oktober
Info vedr. brug af mundbind på Kulturskolerne.
Opdaterede retningslinjer 29. oktober vedr. undervisning på Kulturskolerne i forhold til Covid-19.
For Billed-, Forfatter-, Drama-, og Musikskolen.

Mundbind
For alle, der har deres gang på Kulturskolerne, gælder det, at er man fyldt 12 år, skal man fra torsdag den 29. oktober bære mundbind:
-  når man ankommer til Kulturskolerne,
-  når man bevæger sig rundt på Kulturskolerne,
-  og når man forlader Kulturskolerne igen.

Der skal ikke bæres mundbind i undervisningslokalet.

Reglerne gælder også for lærerne.  

Ankomst
Vi beder om, at I venter uden for Kulturskolerne, hvis I kommer i god tid, og først går ind nogle få minutter før jeres undervisning begynder.
Vi ser helst, at eleverne kommer alene til undervisningslokalet, men hvis de bliver fulgt, så skal forældre og andre ledsagere vente udenfor lokalet med min. 1 m afstand til andre, indtil eleven er kommet ind til undervisning.  

Forældre som ikke deltager i undervisningen
Vi henstiller til at Forældre/ bedsteforældre mv. som ikke deltager i undervisningen, ikke opholder sig på Kulturskolerne, imens der undervises. Det er muligt at vente på Hovedbiblioteket.

Tilpasning af undervisningen
For at vi kan passe på hinanden og holde bedst mulig fokus på afstand, håndhygiejne og udluftning, kan det forekomme at tilpasning af lokalet i forhold til retningslinjerne integreres i undervisningstiden.
Mange hold slutter derfor 5 minutter før tid.

Ved sygdom
Det gælder stadig, at har man symptomer, skal man handle ifølge myndighedernes retningslinjer, og dermed blive hjemme. Er ens klasse sendt hjem fra skole, kan man heller ikke møde på Kulturskolerne. 

Generelt
Vis hensyn og hold afstand.
Vask eller sprit hænder ofte. 

Læs mere