Skip to main content Skip to footer

Lærerliste

Tim Lutte

Tim Lutte har været ansat i Gentofte Musikskole siden 2014.

Underviser i:

Trommesæt, slagtøj,marimba, musikkarrusel, slagtøjs-sammenspil og band.