Skip to the content
Jens Jønsson er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med diplomeksamen og musikpædagogisk eksamen med hovedfag i guitar. 
Jens har også en linjefagseksamen i musik fra Jonstrup Statsseminarium. 


Udover at undervise i Gentofte Musikskole er Jens udøvende musiker. Han spiller bl.a. med en violinist, og indgår som musiker i forskellige fest og receptionsorkestre samt i korsammenhæng. Jens har været ansat i Musikskolen siden 1991.

Underviser i:

Guitar, el-guitar, guitarsammenspil og musikkarrusel.