Skip to the content

Bum Bum

LærerListe

HalLLLO

Anne Marie Larsen Bach

Anne Marie Larsen Bach er statsprøve musikpædagog fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium med fløjte som hovedfag og har derudover musiklærereksamen i EM (rytmik). 

Anne Marie underviser i tværfløjte på alle niveauer. Anne Marie har været ansat i Gentofte Musikskole siden 2007

Her kan du se en kort video hvor Anne Marie fortæller om tværfløjten:


Underviser i:

Tværfløjte, blæsersammenspil og musikkarrusel.