Skip to main content Skip to footer

Undervisningen

Forfatterskolen skal medvirke til, at eleverne får endnu mere lyst til at læse og skrive. At eleverne får åbnet for deres fantasi, tør tænke egne tanker og bruge sproget til at formulere egne meninger og problemer.

De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion.

Undervisningen er baseret på en frygtløs og legende tilgang til at fortælle historier med spændende personer i.

Struktur og dramaturgi

Hvordan er en fortælling bygget op? 

Hvilke hjælpemidler kan man bruge - og hvilke fælder kan man gå i. Eleverne skaber fortællinger, som tager udgangspunkt i en velkendt model (berettermodellen). 

Der arbejdes individuelt med hver enkelt elev og fælles problemer tages op på holdet.

Stilistik

Eleverne skal lære at mærke teksten eller med andre ord bruge forskellige stilistiske virkemidler til at få teksten til at gribe læseren. Eleverne lærer nye virkemidler at kende og udfordres til at bruge dem. Vi skal smage på ord, kaste med dem, snuse til dem og få dem til at lystre.

Kritik

En væsentlig del af at skrive er at kritisere, skære og kommentere sin egen og andres tekster. Vi prøver at få et brugbart og fornuftigt forhold til at benytte hinanden som sparringspartnere i skriveprocessen. Det sker i et trygt miljø med respekt for den enkelte.

Karakteropbygning

Eleven lærer, hvordan man skaber spændende personer i sin fortælling. 

Idé-og plotudvikling og genrevalg

Hvilken genre skal man vælge? Og hvilken betydning har det for historien og på, hvordan historien skal fortælles?