Skip to the content

Info vedr. brug af mundbind på Kulturskolerne.

28. oktober 2020

Anne Marie Vincent

Opdaterede retningslinjer 29. oktober vedr. undervisning på Kulturskolerne i forhold til Covid-19.
For Billed-, Forfatter-, Drama-, og Musikskolen.

Mundbind
For alle, der har deres gang på Kulturskolerne, gælder det, at er man fyldt 12 år, skal man fra torsdag den 29. oktober bære mundbind:
-  når man ankommer til Kulturskolerne,
-  når man bevæger sig rundt på Kulturskolerne,
-  og når man forlader Kulturskolerne igen.

Der skal ikke bæres mundbind i undervisningslokalet.

Reglerne gælder også for lærerne.  

Ankomst
Vi beder om, at I venter uden for Kulturskolerne, hvis I kommer i god tid, og først går ind nogle få minutter før jeres undervisning begynder.
Vi ser helst, at eleverne kommer alene til undervisningslokalet, men hvis de bliver fulgt, så skal forældre og andre ledsagere vente udenfor lokalet med min. 1 m afstand til andre, indtil eleven er kommet ind til undervisning.  

Forældre som ikke deltager i undervisningen
Vi henstiller til at Forældre/ bedsteforældre mv. som ikke deltager i undervisningen, ikke opholder sig på Kulturskolerne, imens der undervises. Det er muligt at vente på Hovedbiblioteket.

Tilpasning af undervisningen
For at vi kan passe på hinanden og holde bedst mulig fokus på afstand, håndhygiejne og udluftning, kan det forekomme at tilpasning af lokalet i forhold til retningslinjerne integreres i undervisningstiden.
Mange hold slutter derfor 5 minutter før tid.

Ved sygdom
Det gælder stadig, at har man symptomer, skal man handle ifølge myndighedernes retningslinjer, og dermed blive hjemme. Er ens klasse sendt hjem fra skole, kan man heller ikke møde på Kulturskolerne. 

Generelt
Vis hensyn og hold afstand.
Vask eller sprit hænder ofte. 
Se flere nyheder