Skip to the content

Dramaarbejdet med de små elever

Lege og øvelser.

Introduktion til grundlæggende skuespilteknikker.

Fokus på samarbejde og at give og modtage.

Arbejde med kropsbevidsthed og præcision.

Udvikle scenisk mod i både improvisation og planlagte scener.

Arbejde ud fra en given historie med at skabe egen forestilling i april.

Forestilling i april

Dramaarbejdet med de store elever

Introduktion til grundlæggende skuespilteknikker.

Fokus på samarbejde og at give og modtage.

Arbejde med kropsbevidsthed og præcision.

Udvikle scenisk mod i både improvisation og planlagte scener.

Lege og øvelser.

Arbejde med udvikling af forestilling ud fra tema.

På baggrund af forestillingserfaringerne arbejde videre med grundlæggende skuespilteknikker.

Fokus på at udvikle sit eget og holdets potentiale.

Øge det sceniske mod i både improvisation og planlagte scener.

Forestilling i februar.

Forestillingsarbejdet

I år arbejder vi på, at hvert hold viser deres forestilling, på hver sin dag i løbet af en uge i foråret. Butikken i februar og de små engang i april. Hvert hold viser til forestillinger, så der er en reel mulighed for, at elevernes nærmeste familie kan se deres teaterstykke

Når man laver teater, er man en del af fællesskabet. Alle er afhængige af hinandens opmærksomhed og omsorg, for at skabe det trygge miljø, der skal til.

Alle har en rolle at spille, men det er i samspillet, mand løfter hinanden frem. At kunne arbejde som ensemble er et nødvendigt ført i forståelsen af, hvad det vil sige at være skuespiller.

Det er processer i den daglige undervisning, der bygger fundamentet for forestillingen. Vi ønsker at give børnene plads til at udvikle sig fremfor at præstere stort ”professionelt” teater

Forældresamarbejde

Vi har en professionel scenograf til at skabe et visuelt koncept omkring børnenes forestillingsarbejde. At optræde i en scenografi og kostumer skabt med et professionelt blik løfter de deltagende elever og forestillingens ide og naturligvis den samlede oplevelse.

Dramaeleverne oplever, at deres indsats tages alvorligt - og de giver selv det ”ekstra” og oplever suset og magien ved at fremstille en flot og seværdig forestilling. 

Alle Dramaskolens forældre giver én årlig arbejdsdag, hvor de samarbejder med og under ledelse af scenografen, fremstiller scenografi, rekvisitter og kostumer. Forældrene møder ind holdvist, ofte når deres børn alligevel har prøvet. Hver forælder / forældrepar forventes kun at deltage i en enkelt af disse dage. Og dagene bliver meldt ud i god tid, og med klar forventningsafstemning forudgående.

Sommerskole  

På fem dage gennemlever vi alle processerne i en teaterproduktion. Fra idé til færdigt produkt: Historien skabes, der arbejdes med de enkelte scener, rollerne udvikles og replikkerne dannes, koreografien findes på, der opsættes scenografi, kostumer hentes på kostumeloftet, lys og lydkulisse etableres. Det hele samles i en helhed og bliver til sidst vist for familie og venner.