Skip to the content

Billedskolen

På Billedskolen tilstræber vi en rolig og hyggelig atmosfære, hvor det er sjovt at møde andre, der også kan lide at tegne og male.
Undervisningen veksler mellem bundne opgaver underordnet og fælles emne og frie eksperimenter, elleve selv vælger.
De voksne hjælper og rådgiver ud fra den enkelte elev og det de selv ved nogle professionelle billedkunstnere.

Processen, glæden ved at skabe, fordybelse og lige tilpas udfordring er det, vi stiler efter.

Vi har hold i Tegning, maleri og skulptur og i Manga .

Alle elever bliver repræsenteret på forårsudstillingen i foråret.

 

Billedarbejdet

Hver elev har sin egen kunstnerpose med sit eget personlige grundmateriale. To slags blyanter, et viskelæder, en tusch, en saks, og en skitsebog.

Skitsebogen bliver brugt i alle opgaver, idet vi på Billedskolen ser tegning som udgangspunkt for alle arbejder. Den er også en huskeskitsebog, og en bog man tegner i, hvis man er færdig med dagens opgave - og bog til alle ens fantasier og tegninger.

Tegning, maleri og skulptur

Eleverne vil få mulighed for, at udtrykke sig i forskellige teknikker og materialer inden for tegning, maleri, collage, tryk og skulptur.

Materialerne er bl.a. akvarel, acryl, farvekridt, tusch, akvarel, papirer af forskellig kvalitet, natur- og genbrugsmaterialer.

Der arbejdes i perioder indenfor et tema og forskellige læringsfokus f eks farvelære. Eleverne tegner, bruger deres fantasi, sanser, maler og blander farver, klipper collager og arbejder med skulptur på forskellig vis.

Undervisningen differentieres i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og alder.

Kunstnere og kunsthistorien spiller med i undervisningen. At skabe billeder og se på billeder er to sider af samme sag. Eleverne ser på hinandens værker, og ser på hvordan de evt. er knyttet til forskellige kunstnere eller perioder i kunsthistorien.

Ud af huset kommer vi også. Tegning i det fri om vejret tillader det.

Vi besøger Traneudstillingen på Gentofte Hovedbibliotek eller Øregaard Museum og laver en udflugt til SMK en lørdag om corona-tiden tillader det.

Lørdagsholdene - at skabe og være kreativ sammen

Der lægges vægt på, at det er en hyggelig stund for barnet sammen med sin voksne. Opgaverne tilrettelægges så de kan løses sammen eller hver for sig. Der skabes rom for at man kan hjælpe hinanden, dele ideer og løsningsmuligheder.

Der arbejdes med teknikker så som tryk, maleri, klassisk tegning, collage og man får mulighed for at afprøve forskellige kunstneriske processorer.

Materialerne er bl.a. akvarel, acryl, tuch, papirer af forskellig kvalitet, natur- og genbrugsmaterialer.

Vi undersøger og eksperimenterer med, hvad opgaven kan. Der findes én løsning, det er den enkelt måde at løse opgaven på, der er i fokus.

Vi afslutter hver gang et forløb af med fælles gennemgang som erfaringsudveksling og til inspiration.

 

Manga

Eleverne lærer det grundlæggende i at tegne manga. Det er først og fremmest opbygning af ansigter og proportioner. Vi går i dybden med, hvordan man bygger en karakter op. Vi udforsker de element, der kendetegner manga stilarten. Det kan være brug af rester, udtryksfulde ansigtstræk og øjne, fartstriber mm. Vi tegner med bl.a. blyanter, markører og finelinere.