Skip to the content

Sæson

Sæsonen begynder ultimo august/primo september og varer frem til ultimo april/primo maj.

De aktuelle dato er oplyst på siden "tilmelding". Med enkelte undtagelser følges folkeskolernes ferieplan.

Tilmelding

Tilmeldingen gælder for én sæson ad gangen.

Tilmeldingsfristen for ny sæson ligger i maj og aktuel dato er oplyst på siden "tilmelding". Der kan forekomme andre tilmeldingsfrister.

Vi kan desværre ikke garantere plads til alle.

Alle tilmeldinger modtaget indenfor fristen i vil få besked pr. email medio juni, om hvorvidt de er optaget til undervisning, eller om de er kommet på venteliste.

Tilmeldinger modtaget efter fristen vil blive optaget på ventelisten, hvis der ikke er ledige pladser.

Eleverne optages efter følgende prioritering:

  1. Elever i undervisning, der gerne vil fortsætte på deres fag
  2. Elever i undervisning, der ønsker at skifte fra et fag til et andet
  3. Elever fra ventelisten
  4. Nye elever

Prioritering 2, 3 og 4 optages på ledige pladser i den rækkefølge, som vi har modtaget tilmeldingerne.

Betaling

Hvor ikke andet oplyses, så er betalingen delt i to rater ud fra hovedforfaldsdatoer: 15. august og 1. november

Indbetalingskort tilsendes pr. email eller kan hentes på elevens egen side via log ind, som du finder øverst på siden.

Der tillægges et gebyr på 50 kr. ved evt. rykker. Betales der ikke, kan eleven ikke længere modtage undervisning.

Prøveperiode

Der er en prøveperiode på 3 måneder fra og med første mødegang.

Betaling for prøveperioden udgør en hel rate, som oplyst under hold og priser.

Ønsker eleven ikke at fortsætte efter prøveperiodens udløb, skal eleven aktivt udmeldes senest 2 måneder efter første mødegang.

For elever, der starter i undervisning ved sæsonstart, er der en generel udmeldelsesfrist den 31. oktober.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske via udmeldelsesfunktionen på elevens egen side. Udmeldelse er ikke gyldig via underviseren.

Udmeldelse inden sæsonstart skal ske senest 15. august. Herefter gælder reglerne for betaling ved udmeldelse, som nedenfor beskrevet:

For elever, der er optaget til undervisning fra sæsonstart, gælder følgende:

  • Ved udmeldelse fra 16. august til den 31. oktober betales raten pr. 15. august.
  • Ved udmeldelse efter 31. oktober skal der betales for hele den påbegyndte sæson, som løber frem til primo maj.

For elever, der optages til undervisning efter sæsonstart, gælder følgende:

  • Ved udmeldelse senest 2 måneder efter første mødegang betales der for prøveperioden (en hel rate, som oplyst på siden hold og priser)
  • Ved udmeldelse efter fristen på de 2 måneder skal der betales for hele den påbegyndte sæson, som løber frem til primo maj.

Der kan kun dispenseres fra disse regler ved flytning fra Gentofte Kommune eller elevens længerevarende sygdom.

Udmeldelse fra ventelisten kan ske når som helst. Elever på ventelisten, der ikke overholder svarfrister i forbindelse med tilbud om ledige pladser i løbet af sæsonen, vil blive betragtet som udmeldt.

Sygdom, fravær og aflysninger

Hvis underviseren er fraværende pga. sygdom, søges undervisningen overtaget af en vikar. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, aflyses timen.

Aflysninger sker pr. email og sms.

Tilbagebetaling finder sted fra og med tredje aflysningsgang.

Elevens fravær eller aflysninger fra folkeskolernes side erstattes ikke.

Det kan forekomme, at en underviser i løbet af sæsonen erstatter/omplaceres den almindelige undervisning evt. med fællesaktiviteter

Undervisningen aflyses, hvis politiet fraråder al udkørsel i Gentofte Kommunes område og i tilfælde af force majeure. Undervisningen vil i så fald ikke blive erstattet eller refunderet.